V květnu proběhlo dotazníkové šetření pro rodiče ohledně klimatu školy.

Všem rodičům, kteří se zapojili velice děkujeme, pomáháte nám na cestě ke zlepšení. Díky vám poznáváme své silné stránky, které bychom i nadále chtěli udržovat a slabé stránky, na kterých chceme dále zapracovat. Naším společným cílem je bezpečné a vstřícné klima ve škole pro všechny účastníky vzdělávacího procesu.

Výsledky šetření najdete ZDE

I v budoucnu chceme v této evaluační činnosti formou dotazníků pokračovat a věříme, že nám v tom opět pomůžete.

Za kolektiv ZŠ děkuje ředitelka školy, Mgr. Hana Fukalová