Preventivní program Třída plná pohody

Ve středu 24.10. nás opět navštívila Mgr. Petra Veselá s programem Třída plná pohody, jehož cílem je budovat pozitivní atmosféru a zdravé vztahy ve třídě, rozvíjet schopnosti žáků vzájemně se podporovat a pomáhat si. Formou her se děti učily pochválit své spolužáky a vyzkoušely si různé druhy komunikace. Uvědomily si, jak je důležitý oční kontakt, dodržování osobní zóny i pravidel. Společně sdílely své pocity a zážitky z her. Na závěr se všichni shodli na tom, že pochvala vždy potěší a společná komunikace pomáhá druhého lépe pochopit a vede také k poučení. Program byl přínosný nejen pro děti, ale také pro paní učitelku, která může svoji třídu pozorovat z jiného úhlu pohledu.

P.D.