30. května společně děti z MŠ a žáci ze ZŠ vyrazili na výlet do ZOO Plasy. Tento výlet jsme si vybrali po společné diskusi mezi dětmi i učitelkami jako akci, která bude všem odměnou za přípravu na akci pro veřejnost, kterou jsme pod názvem Vítání jara uspořádali před Velikonocemi. Na akci nám návštěvníci přispěli finančními příspěvky, ze kterých byl právě tento výlet všem dětem, které se na přípravách a realizaci Vítání jara podílely, uhrazen.

V ZOO jsme si mohli prohlédnout rozmanitá zvířata i rostliny, které jen tak běžně k vidění nejsou. To vše za doprovodu a s výkladem karibského piráta. Školáci si zahráli minigolf a všichni v závěru hledali ukrytý poklad. Po programu nás čekal ještě nákup suvenýrů a šťastný návrat domů.

Fotografie z výletu najdete v naší galerii ZDE