Zájmové kroužky 2018-2019

Keramika       středa 1 x za 2 týdny 13.30 – 15.30        začátek 10.10. 2018 ve škole      A. Dvořáková

300 Kč na pololetí

Přírodovědný    úterý 1 x za 2 týdny 14.00 – 16.00       začátek 2. 10. 2018 ve škole     D. Potocká

100 KČ na pololetí

Kopaná            úterý, čtvrtek 16.00 – 17.30                  hřiště TJ Čechie Halže                  A. Dokoupil

Ping pong       úterý od 18.00                                          kulturní dům Halže                           F. Škrabal

Hasiči               pondělí od 16.00 hodin                          hasičská zbrojnice Halže                 F. Škrabal

Kroužek keramiky a přírodovědný bude probíhat ve škole a bude organizován ve spolupráci s DDM Mraveniště Tachov. Ostatní kroužky organizuje TJ Čechie Halže a SDH Halže.