INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku bude letos probíhat za přítomnosti dětí dne 1. 4. 2022 od 13. 30 do 17.00 hodin

Do 1. ročníku se pro daný školní rok zapisují děti s datem narození 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

K zápisu se dostaví rovněž děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky k žádosti o odklad zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  Žádost o odklad PŠD najdete na www.zsmshalze.cz – Základní škola – Dokumenty – Žádost o odklad povinné školní docházky.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na ředitelku školy na tel. čísle 727 889 707.

Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy