Zápis do 1. ročníku základní školy na školní rok 2023/2024 proběhne dne 5. 4. v době od 14.00 do 16.30 hodin v budově ZŠ, Lipová 220, Halže, 1. poschodí, č. dveří 16 (knihovna).

K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017, případně děti narozené dříve, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

Na setkání se těší kolektiv ZŠ.